Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Poistenie nehnuteľnosti, domácnosti

Uzavrite poistenie nehnuteľnosti cez našu poistnú kalkulačku poistenia nehnuteľností a domácností.

Poistite svoj rodinný dom, byt jednoducho a za výhodnú cenu online. Komplexná ponuka poistenia s možnosťou výberu poistného krytia, desiatky ponúk poistenie vášho domova získate do dvoch minút.

Čo je poistenie... ?

  • nehnuteľnosti = poistenie stavby, budovy, domu, bytu, chaty, vedľajších stavieb...
  • domácnosti = vybavenie, zariadenie vašej domácnosti, súbor hnuteľných vecí tvoriacich vašu domácnosť
  • zodpovednosť za škodu = vaša občianska zodpovednosť, zodpovednosť členov domácnosti za škody, ktoré spôsobíte v bežnom občianskom živote, a zodpovednosť za škody vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti

Na čo si dať pozor?

Dôležité je správne stanoviť poistnú sumu nehnuteľnosti. Kalkulačné programy poisťovní stanovia, odporučia najnižšiu minimálnu poistnú sumu, na ktorú by ste mali nehnuteľnosť poistiť. Treba však dbať na to, aby nedošlo k podpoisteniu. nehnuteľnosti.

Poistná suma domácnosti by mala odrážať hodnotu hnuteľných vecí, ktoré tvoria domácnosť (odevy, obuv, nábytok, elektronika, športové a hobby potreby, náradie, cennosti, stavebné sučasti...)